Investigadores

  • Profesor Eric Gamess (Coordinador)
  • Profesor David Pérez
  • Profesora Karima Velásquez
  • Profesora Ana Morales
  • Profesor Roger Bello
  • Profesor Antonio Russoniello
  • Profesor Fernando Crema
  • Profesor Miguel Astor
  • Profesor Aparicio Peña